Strechea filocatolică a Arhiepiscopului Ciprului

Print Friendly, PDF & Email

Întregul interviu al Arhiepiscopului Ciprului dat Agenţiei de Ştiri Ateniene este plin de opinii personale, care nu corespund duhului şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe. Poate cel mai grav din toate este răspunsul pe care îl dă la întrebarea: Papa este ereziarh sau căpetenie a unui eres? Zice arhiepiscopul:

„Papa este un întâistătător al Bisericii şi acest lucru nu este opinia mea personală, e poziţia întregii Biserici Ortodoxe. Ortodoxia acceptă că Biserica Romano-Catolică este soră şi întreţine cu ea un dialog teologic, la care participăm şi noi, cu scopul de a ajunge la unitatea primului mileniu după Hristos. Deci, Biserica Ortodoxă recunoaşte pe cea Romano-Catolică drept Biserică şi pe întâistătătorul ei ca episcop canonic al Romei celei Vechi. Când schimbăm epistole de sărbători şi alte scrisori, îl numim pe papa «Sanctitate, Papă al Romei celei Vechi şi iubit frate».”

Întregul său răspuns este foarte corect, dar numai dacă se înlocuieşte expresia „Biserică Ortodoxă” cu termenul de „ecumenişti”. Toate cele pe care Hrisostomos al Ciprului le consideră drept acceptate şi învăţătură a Bisericii Ortodoxe nu sunt decât tezele ecumeniştilor care cu siguranţă sunt departe de teologia ortodoxă patristică, practică şi morală.

Aşadar, este indispensabil să repetăm cele subînţelese:

  1. Papa nu este „întâistătător al Bisericii”, ci căpetenia unei erezii.
  2. Ortodoxia nu acceptă că „Biserica Romano-Catolică este soră”. Ceva asemănător acceptă doar slujitorii pan-ereziei ecumenismului.
  3. Scopul dialogului nu este (şi nu trebuie să fie) „unitatea”, ci întoarcerea papistaşilor (romano-catolicilor) la Biserica cea Una şi Nedespărţită.
  4. Cu siguranţă, întreaga Ortodoxie nu recunoaşte pe papa nici „ca episcop canonic al Romei celei vechi”, nici ca „frate”, nici ca „Sanctitatea Sa Papa”. Într-o asemenea situaţie ar fi fost vorba despre o comuniune între Bisericile Ortodoxe, dar papa nu este nici „episcop canonic”, nici măcar „episcop”, deoarece este lipsit de Dumnezeiescul Har şi nu participă la Taine şi, în mod sigur, nici la cea a Hirotoniei.

Strechea filo-catolică a Arhiepiscopului Ciprului îl târăşte spre declaraţii care îl scot în afara hotarelor eclesiologiei şi teologiei ortodoxe.

Încheiem, expunând răspunsul de mai sus al Arhiepiscopului prin înlocuirea termenului de „Biserică Ortodoxă” cu termenul „ecumeniştii”, aşa încât răspunsul să primească un conţinut ortodox:

„Papa este un întâistătător al Bisericii şi acest lucru nu este opinia mea personală, ci poziţia întregii Biserici Ortodoxe. Ortodoxia acceptă că Biserica Romano-Catolică este soră şi întreţine cu ea un dialog teologic, la care participăm şi noi, cu scopul de a ajunge la unitatea primului mileniu după Hristos. Deci, ecumenismul recunoaşte Biserica Romano-Catolică drept Biserică şi pe întâistătătorul ei ca episcop canonic al Romei celei Vechi. Când schimbăm epistole de sărbători şi alte scrisori, (noi, ecumeniştii) îl numim pe papa «Sanctitate, Papă al Romei celei Vechi şi iubit frate».”

Lasă un comentariu