Omilie a Sfântului Ioan Gură de Aur la Naşterea Domnului

Print Friendly, PDF & Email

Omilie a Sfântului Ioan Gură de Aur la Praznicul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.

„… Venit-au împăraţi ca să se închine Împăratului Ceresc al Slavei. Venit-au ostaşii ca sa slujească Arhistrategului Puterii. Venit-au femeile ca să vadă pe Cel născut din femeie şi să prefacă în bucurie întristările femeii. Venit-au fecioarele ca să vadă pe Fiul Fecioarei, minunându-se că Făcătorul laptelui şi al sânurilor, Cel ce face să curgă de la sine izvoarele sânurilor, a primit hrană de copil de la Mama Fecioară. Venit-au pruncii ca sa vadă pe Cel făcut Prunc spre a culege laudă din gura pruncilor şi a celor ce sug. Venit-au copiii ca să vadă pe Copilul care a făcut mucenici din pricina nebuniei lui Irod. Venit-au bărbaţii ca să vadă pe Cel ce s-a făcut Om, pe Cel ce a tămăduit păcatele robilor. Venit-au păstorii ca să vadă pe Păstorul Cel Bun care şi-a pus sufletul pentru oi. Venit-au preoţii ca să vadă pe Cel făcut Arhiereu după rânduiala lui Melhisedec. Venit-au robii ca să vadă pe Cel ce a luat chip de rob spre a cinsti cu libertate robia noastră. Venit-au pescarii ca să vadă pe Cel ce a făcut din pescari, vânători de oameni. Venit-au vameşii ca să vadă pe Cel ce a arătat pe Evanghelist dintre vameşi. Venit-au femeile păcătoase ca să vadă pe Cel ce a întins picioarele Sale spre a fi spălate cu lacrimi de femeile păcătoase.

Şi, ca să spun pe scurt, venit-au toţi păcătoşii ca să vadă pe Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii: magii daruri aducând, păstorii binecuvântând, vameşii evanghelizând, femeile păcătoase miruri purtând, samarineanca de izvorul apei însetând, cananeanca credinţă neîndoielnică având.

Când toţi aceştia saltă vreu să salt şi eu!
Vreau să dănţuiesc!
Vreau să prăznuiesc!
…”

(Sfântul Ioan Gură de Aur)

Un comentariu la „Omilie a Sfântului Ioan Gură de Aur la Naşterea Domnului”

Lasă un comentariu