Viaţa şi troparul Sfântului Mare Mucenic Eustatie – 20 septembrie

Print Friendly, PDF & Email

Limbă română

Pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Eustatie si Teopista, soţia lui, şi doi fii ai lor: Agapie şi Teopist.

Sfântul Mare Mucenic Eustatie, soţia sa Teopista şi copiii lor: Agapie şi Teopist.
Sfântul Mare Mucenic Eustatie, soţia sa Teopista şi copiii lor: Agapie şi Teopist.

Acest sfânt mare Mucenic Eustatie, pe când se numea încă Placid, iar femeia lui, Tatiana, a fost general peste oşti la Roma, pe vremea împăratului Traian (către anul 100). Şi deşi era un păgân bogat, el strălucea cu virtuţile, şi mai ales era foarte milostiv faţă de săraci. Văzând deci Dumnezeu bună înclinare a sufletului lui, i s-a descoperit într-un chip asemănător celui în care s-a arătat Sfântului Apostol Pavel. Căci fiind într-o zi la vânat, i s-a arătat un cerb şi a început a-l goni; şi apropiindu-se a văzut între coarnele lui cinstita Cruce a lui Hristos, strălucind mai mult decât soarele, şi pe dânsa chipul lui Hristos, şi a auzit glas de la Cruce, zicând: “O, Placide ! pentru ce mă prigoneşti ? Eu sunt Hristos, pe Care tu Îl cinsteşti fără să ştii prin lucrările tale cele bune.” Uimit şi speriat, Placid a căzut de pe cal şi a rămas fără cunoştinţă mai multe ceasuri. Mântuitorul i-a apărut şi a doua oară, ca să fie încredinţat de adevărul din prima vedenie şi ca să-i spună ca El este Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului, şi că din iubire pentru om a luat firea omenească şi s-a întrupat pentru noi. Atunci Placide a crezut cu toata inima sa şi s-a botezat, el şi toată casa lui. Iar din botez el s-a numit Eustatie, soţia lui, Teopista, iar cei doi copii ai lor : Agapie şi Teopist. Văzând credinţa şi virtuţile sale, Domnul i-a apărut din nou şi i-a spus că o sa ajungă, ca Iov, să îndure mari încercări din partea diavolului, dar că Harul va fi cu el.

Şi într-adevăr, atât război a dat împotriva lui ucigaşul de oameni, diavolul, încât şi-a pierdut averea, a trebuit să ia drumul exilului, iar pe femeia sa a văzut-o robită şi pe copiii lui răpiţi de fiare sălbatice.

Dar s-a întâmplat ca în vremea aceea barbarii să invadeze pământurile romanilor, fără ca ei să poată găsi un căpitan de oşti destul de încercat ca să le poată face faţă. Atunci împăratul şi-a adus aminte de Eustatie, de curajul lui şi de multele lui isprăvi de arme, şi l-a chemat la curte şi i-a redat averea şi bunurile şi titlurile aristocratice romane. Iar Eustatie, în fruntea oştilor romane, a învins şi respins pe barbari, şi întorcându-se la Roma, a aflat pe soţia şi copiii săi, păstraţi nevătămaţi de Harul lui Dumnezeu, pentru credinţa sfântului.

Iar noul împărat, Hadrian (117), i-a redat lui cinstea cea dintâi, dar i-a cerut ca să aducă jertfă la idoli pentru victoriile obţinute. Eustatie i-a răspuns că această victorie s-a datorat numai lui Hristos, nu şi puterii iluzorii a idolilor şi falşilor dumnezei. De acest răspuns mâniindu-se împăratul i-au dat, pe el şi pe soţia şi pe copiii lui, spre mâncare fiarelor sălbatice. Cum însă fiarele nu au vrut să-i mănânce, i-au vârât într-un cazan de aramă încins cu foc şi aşa şi-au dat sfinţii mucenici sufletelor lor în mâinile lui Dumnezeu, fără ca focul să strice trupurile lor, spre mirarea păgânilor şi bucuria creştinilor, care au înţeles astfel că harul lui Dumnezeu sălăşluieşte în trupurile Sfinţilor Mucenici, ce le sunt lăsate spre mângâiere.

Eλληνικά

Ευστάθιος μάρτυρος
Ευστάθιος μάρτυρος

Ἦταν ἀρχικὰ εἰδωλολάτρης καὶ ὀνομαζόταν Πλακίδας. Ἦταν ἀρχιστράτηγος στὸ ρωμαϊκὸ στρατὸ ἐπὶ αὐτοκρατορίας Τραϊανοῦ.

Ὅταν ὁ Χριστὸς παρουσιάσθηκε μπροστὰ του μιὰ μέρα στὸ δάσος μὲ τὴν μορφὴ ἐλαφιοῦ, ὁ Εὐστάθιος πίστεψε καὶ βαπτίσθηκε μαζὶ μὲ τὴν σύζυγό του Θεοπίστη καὶ τὰ παιδιὰ τους, Ἀγάπιο καὶ Θεόπιστο.

Μόλις πληροφορήθηκε ὁ αὐτοκράτορας ὅτι ὁ ἀξιωματικός του ἔγινε χριστιανός, τὸν ἀπέμπεψε ἀπὸ τὸ στρατὸ καὶ τὸν ἐξόρισε μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά του. Μάλιστα, στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἐξορία ὁ Εὐστάθιος χωρίσθηκε ἀπὸ τὴν σύζυγό του καὶ τὰ παιδιά του.

Ἔπειτα ἀπὸ κάποια χρόνια, ὁ Τραϊανὸς χρειάσθηκε ξανὰ τὴν πολύτιμη προσφορὰ τοῦ Εὐσταθίου καὶ τὸν ἀνακάλεσε στὸ στράτευμά του. Οἱ πολεμικὲς ἱκανότητες τοῦ Ἁγίου χάρισαν στὸν αὐτοκράτορα μεγάλες νίκες. Μάλιστα ὁ Εὐστάθιος σὲ μία ἀπὸ τὶς ἐκστρατεῖες του βρῆκε ξανὰ τὴν οἰκογένειά του, ἡ ὁποία ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια εἶχε περάσει πολλὲς κακουχίες.
Λίγο καιρὸ ἀργότερα ὁ Ἀνδριανός, διάδοχος τοῦ Τραϊανοῦ, ζήτησε ἀπὸ τὸν Εὐστάθιο νὰ παραστεῖ σὲ θυσία ποὺ θὰ γινόταν σὲ εἰδωλολατρικοὺς θεούς. Ὁ Εὐστάθιος ἀρνήθηκε καὶ ὁ αὐτοκράτορας διέταξε νὰ τὸν θανατώσουν, κλείνοντάς τον σὲ πυρακτωμένο χάλκινο βόδι.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ἀγρευθεῖς οὐρανόθεν πρὸς εὐσέβειαν ἔνδοξε, τῇ τοῦ σοὶ ὀφθέντος δυνάμει, δι’ ἐλάφου Εὐστάθιε, ποικίλους καθυπέστης πειρασμούς, καὶ ἤστραψας ἐν ἄθλοις ἱεροῖς, σὺν τῇ θείᾳ σου συμβίω καὶ τοῖς υἱοῖς, φαιδρύνων τοὺς βοῶντάς σοι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ δείξαντί σε ἐν παντί, Ἰὼβ παμμάκαρ δεύτερον.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.

Ὡς τῆς ἀνδρείας τοῦ Ἰὼβ ἔμψυχον ἄγαλμα

Καὶ τῶν Μαρτύρων κοινωνόν καὶ ἀκροθίνιον

Ἐπαξίως εὐφημοῦμέν σε Ἀθλοφόρε.

Ὡς ὁ Παῦλος γὰρ θεόκλητος γενόμενος

Ἐμεγάλυνας τὸν Λόγον δι’ ἀθλήσεως·
Ὅθεν κράζομεν, χαίροις Μάρτυς Εὐστάθιε.

Μεγαλυνάριον.
Οὐρανόθεν μάκαρ καταυγασθείς, στήλη τῆς ἀνδρείας, ἀνεδείχθης ἐν πειρασμοῖς, καὶ πανοικεσίᾳ, Εὐστάθιε ἀθλήσας, τῆς ἄνω βασιλείας, ἀξίως ἔτυχες.

English

The Holy Great Martyr Eustathius
The Holy Great Martyr Eustathius

The Holy Great Martyr Eustathius was named Placidas before his Baptism. He was a military commander under the emperors Titus (79-81) and Trajan (98-117). Even before he came to know Christ, Placidas performed acts of charity, helping the poor and destitute. Therefore, the Lord did not leave the virtuous pagan remain in the darkness of idolatry.

Once while hunting in a forest, he saw a stag which would stop now and then to look him right in the eye. Placidas pursued it on horseback, but could not catch up. The stag leaped over a chasm and stood on the other side facing him. Placidas suddenly saw a radiant Cross between its antlers. In surprise the military commander heard a voice coming from the Cross saying, “Why do you pursue Me, Placidas?”

“Who are You, Master?” asked Placidas.The Voice replied, “I am Jesus Christ, Whom you do not know, yet you honor Me by your good deeds. I have appeared here on this creature for your sake, to capture you in the net of My love for mankind. It is not fitting that one as righteous as you should worship idols and not know the truth. It was to save mankind that I came into the world.”

Placidas cried out, “Lord, I believe that You are the God of Heaven and earth, the Creator of all things. Master, teach me what I should do.” Again the Lord replied, “Go to the bishop of your country and receive Baptism from him, and he will instruct you.”

Placidas returned home and joyfully recounted everything to his wife Tatiana. She in turn told him how the evening before, in a mysterious dream, she had been told, “Tomorrow you, your husband and your sons shall come to Me and know that I am the true God. The spouses then proceeded to do as they had been bidden.

They hastened to the Christian bishop, who baptized all their family, and communed them with the Holy Mysteries. Placidas was renamed Eustathius, his wife was called Theopiste, and their children, Agapius and Theopistus.

On the following day, St Eustathius set out to the place of his miraculous conversion and in fervent prayer he offered up thanks to the Lord for having called him onto the path of salvation.

Again St Eustathius received a miraculous revelation. The Lord Himself foretold his impending tribulations: “Eustathius, you shall suffer many misfortunes, as did Job, but in the end you will conquer the devil.”

Soon St Eustathius was plunged into misfortune: all his servants died of the plague and his cattle perished. Brought to ruin, but not despairing in spirit, St Eustathius and his family secretly abandoned their home, to live unknown, humble and in poverty.

They went to Egypt to board a ship sailing for Jerusalem. During the voyage a new woe beset the saint. The ship owner, enchanted by Theopiste’s beauty, cruelly set Eustathius and his children ashore, keeping the wife for himself.

In great sorrow the saint continued on his way, and new woe beset him. Coming to a tempestuous river, he went to carry his two sons across in turn. When he had brought one across, the other was seized by a lion and carried off into the wilderness. As he turned back towards the other, a wolf dragged that child into the forest.

Having lost everything, St Eustathius wept bitterly, but he realized that Divine Providence had sent him these misfortunes to test his endurance and devotion to God. In his inconsolable grief, St Eustathius went on farther, prepared for new tribulations.

In the village of Badessos he found work and spent five years in unremitting toil. St Eustathius did not know then that through the mercy of God, shepherds and farmers had saved his sons, and they lived right near him. He also did not know that the impudent shipowner had been struck down with a terrible disease and died, leaving St Theopiste untouched. She lived in peace and freedom at the place where the ship landed.

During this time it had become difficult for the emperor Trajan to raise an army for Rome to deal with a rebellion, for the soldiers would not go into battle without their commander Placidas. They advised Trajan to send men out to all the cities to look for him.

Antiochus and Acacius, friends of Placidas, sought him in various places. Finally, they arrived in the village where St Eustathius lived. The soldiers found Eustathius, but they did not recognize him and they began to tell him of the one whom they sought, asking his help and promising a large reward. St Eustathius, immediately recognized his friends, but did not reveal his identity to them.

He borrowed money from one of his friends and fed the visitors. As they looked at him, the travellers noted that he resembled their former commander. When they saw a scar on his shoulder from a deep sword-wound, they realized that it was their friend there before them. They embraced him with tears and told him why they were seeking him.

St Eustathius returned to Rome with them and again became a general. Many new recruits were drafted into the army from all over the empire. He did not know that two young soldiers who served him, and whom he loved for their skill and daring, were actually his own sons. They did not know that they were serving under the command of their own father, nor that they were brothers by birth.

While on campaign, the army led by Eustathius halted at a certain settlement. The soldier-brothers were talking in their tent. The elder one spoke about his life, how he had lost his mother and brother, and how in a terrifying way he had been parted from his father. The younger brother then realized that before him was his very own brother, and told him how he had been rescued from the wolf.

A woman overheard the soldiers’ conversation, since their tent was pitched right next to her house, and this woman realized that these were her sons. Still not identifying herself to them, but not wanting to be separated from them, she went to their commander, St Eustathius, to ask him to take her to Rome with him. She said she had been a prisoner, and wanted to go home. Then she came to recognize the commander as her husband, and with tears she told him about herself and about the two soldiers who were actually their sons. Thus, through the great mercy of the Lord, the whole family was happily reunited.

Soon thereafter the rebellion was crushed, and St Eustathius returned to Rome with honor and glory. The emperor Trajan had since died, and his successor Hadrian (117-138) wanted to celebrate the event of victory with a solemn offering of sacrifice to the gods. To the astonishment of everyone, St Eustathius did not show up at the pagan temple. By order of the emperor they searched frantically for him.

“Why don’t you want to worship the gods?” the emperor inquired. “You, above all others, ought to offer thanks to them. They not only preserved you in war and granted you victory, but also they helped you find your wife and children.” St Eustathius replied: “I am a Christian and I glorify and give thanks to Him, and I offer sacrifice to Him. I owe my life to Him. I do not know or believe in any other god than Him.”

In a rage, the emperor ordered him to take off his military belt and brought him and his family before him. They did not succeed in persuading the steadfast confessors of Christ to offer sacrifice to idols. The whole family of St Eustathius was sentenced to be torn apart by wild beasts, but the beasts would not touch the holy martyrs.

Then the cruel emperor gave orders to throw them all alive into a red-hot brass bull, and St Eustathius, his wife Theopiste, and their sons Agapius and Theopistus endured a martyr’s death. Before being placed in the bull, St Eustathius prayed, “Grant, O Lord, Thy grace to our relics, and grant to those who call upon us a place in Thy Kingdom. Though they call upon us when they are in danger on a river or on the sea, we entreat Thee to come to their aid.”

Three days later, they opened the brass bull, and the bodies of the holy martyrs were found unscathed. Not one hair on their heads was singed, and their faces shone with an unearthly beauty. Many seeing this miracle came to believe in Christ. Christians then buried the bodies of the saints.

Lasă un comentariu