Crucea Românilor

Print Friendly, PDF & Email

O scurtă explicaţie…

Ştim bine că sfinţii martiri surghiuniţi în închisorile comuniste au fost în permanenţă conştienţi că suferinţa lor a fost menită să spele păcatele acestui Neam. Prin acest gând Dumnezeu le-a dat curaj şi tărie să ducă la până capăt o apăsare atât de înfiorătoare.

Sf. Mc. Valeriu Gafencu
Sf. Mc. Valeriu Gafencu

De la căderea regimului comunist moştenirea de Neam Românesc a fost lăsat într-o derivă care ţine tare să-i înece toate străvechile valori, să le coboare la rangul de penibil sau măcar să le denigreze în pesimism şi să-i adune fapte de ruşine. Să nu uităm că ce nu este cu putinţă la oameni, este cu putinţă la Dumnezeu! El a ridicat un mic popor de păstori paşnici în „ciotul” care a împiedicat imperii, aşa că să fie clar: moştenirea poate fi recâştigată!

Românul adevărat ştia să vorbească mai întâi cu Dumnezeu şi apoi cu oamenii, şi aşa a ajuns să biruiască două milenii întregi de surghiun. Aşa au răzbit voievozii două milenii de paradox, cu poporul care s-a rugat cu bărbăţie pentru ei! Un an de suferinţă, repetat de peste două mii de ori de români, pentru că începeau mereu în rugăciune; pentru că, fără excepţie, nădăjduiau mai presus de oricine, în Hristos!

Suntem chemaţi de Dumnezeu şi de acestă moştenire minunată să răscumpărăm acest Neam din cădere, facându-ne fiecare partea sa, ducând fiecare partea cuvenită din Crucea Românilor.

Ce să facem?

Să punem început bun şi să ne rugăm! Sa ne asumăm păcatele şi greşelile ce ni le-am adunat şi, precum ninivitenii, să-i cerem lui Dumnezeu să le ierte. Să nu fugim de mântuire şi, precum românii de odinioară, să ridicăm Crucea şi să o ducem până la sfârşit!

Şi cum facem asta?

Ceea ce urmează reprezintă o listă de rugăciuni foarte punctuale, ţintite spre vindecarea rănilor Neamului Românesc. Îndemnăm pe fiecare cititor ca – luând binecuvântare de la duhovnicul său – să îşi asume cu dragoste şi responsabilitate câte o metanie sau o închinăciune (aici fiecare hotărăşte) pentru fiecare din aceste rugăciuni, rostind înainte „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă! Te rugăm…” şi adăugând cererea. Acest mic canon se poate repeta după putinţă (e.g. zilnic, săptămânal etc.).

Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă! Te rugăm…

1. Pentru iertarea avorturilor şi mântuirea copiilor avortaţi.

2. Pentru iertarea păcatelor şi luminarea conducătorilor ţării noastre.

3.1. Pentru întoarcerea în ţară a românilor de ispravă din diaspora şi luminarea celor care aduc ruşine neamului românesc, ca să-şi asume responsabilitatea de români, aducând cinste ţării.

3.2. Pentru luminarea tuturor românilor, în special a tinerilor, pentru a-şi cunoaşte şi iubi limba, istoria, credinţa şi neamul şi pentru a-şi asuma fiecare datoria de creştin-ortodox şi român cu bucurie, curaj şi jertfelnicie.

3.3. Pentru reîntregirea României Mari, adică întoarcerea Basarabiei şi a tuturor teritoriilor româneşti înstrăinate în interiorul hotarelor ţării.

3.4. Pentru mântuirea şi apărarea românilor din Timoc şi din toate celelalte comunităţi din străinătate şi păstrarea identităţii lor ortodoxe şi româneşti.

3.5. Pentru pace şi bună înţelegere în Ţara Românească, Ardeal, Moldova, Basarabia, toată ţara noastră, precum şi împrejur cu vecinii noştri.

3.6. Pentru liniştirea, împăcarea şi îmbunarea maghiarilor, sârbilor, italienilor şi a tuturor popoarelor care ne vor răul sau ne dispreţuiesc.

4. Pentru împotrivirea autorităţilor române laice şi clericale faţă de tehnologiile antihristice, vaccinări, codex alimentarius, documente biometrice cu cipuri şi altele.

5.1. Pentru reabilitarea sistemului românesc de învăţământ.

5.2. Pentru iertarea şi mântuirea profesorilor şi a personalului din sistemul educaţional, ca să-şi facă datoria cu multă dragoste şi responsabilitate.

5.3. Pentru învăţarea credinţei ortodoxe adevărate în şcoală şi pentru eliminarea învăţăturilor mincinoase despre evoluţionism şi sărbători sau scrieri păgâne.

6. Pentru iertarea şi luminarea doctorilor, asistentelor, farmaciştilor şi a tot personalul practicant sau de conducere din sistemul medical românesc, să nu mai aştepte sau să accepte mită sau „atenţii”, să-şi iubească meseria şi să o facă cu multă dragoste şi dedicaţie, să-i trateze pe pacienţi la fel, indiferent de statutul social sau starea materială, să fie exemple de integritate morală pentru cei din jurul lor.

7. Pentru luminarea tuturor poliţiştilor, a jandarmilor şi a militarilor, să aibă înţelepciune şi integritate morală, să nu fie corupţi, să-şi facă datoria cu onoare, iertare şi înţelepciune, pentru toţi cei care-i batjocoresc, îi numesc proşti sau în alte feluri dezonorante şi-i demoralizează, îi descurajează în orice fel şi-i tratează cu lipsă de respect.

8.1. Pentru distrugerea crimei organizate şi a lumii interlope din România şi din jurul ei.

8.2. Pentru încetarea traficului de droguri, tutun, alcool şi de carne vie.

8.3. Pentru dispariţia tuturor reţelelor de cerşetori şi a tuturor cămătarilor.

8.4. Pentru dispariţia tuturor cazinourilor, a sex-shopurilor, a tuturor publicaţiilor cu conţinut imoral, erotic, pornografic, de scandal sau de bârfă, a tuturor materialelor pornografice de pe internet şi pentru ferirea tinerilor de toate acestea.

9. Pentru vindecarea celor dependenţi de droguri şi pentru ocrotirea tuturor tinerilor de pericolul drogurilor.

10. Pentru iertarea, liniştirea şi înţelepţirea tinerilor care-şi bat sau îşi dispreţuiesc părinţii şi a părinţilor care-şi bat copiii cu violenţă sau nu au grijă de ei, a soţilor care-şi bat soţiile şi a tuturor bătăuşilor de orice fel.

11.1. Pentru ca toţi – „de la vlădică la opincă” – să înţelem pericolul pan-ereziei ecumenismului şi să-l respingem cu curaj.

11.2. Pentru zădărnicirea vizitei papei în România.

11.3. Pentru încetarea prozelitismului sectar şi întoarcerea la dreapta credinţă a tuturor sectarilor.

11.4. Pentru dispariţia tuturor sectelor şi ereziilor din România, inclusiv a masoneriei.

12. Pentru luminarea, pocăinţa şi vindecarea homosexualilor, cât şi pentru iertarea şi înţelepţirea celor care-i bat sau îi ocărăsc, fără să le ofere dragostea pe care ne-a arătat-o şi nouă Hristos.

13.3. Pentru luminarea, încreştinarea şi împăcarea ţiganilor şi a tuturor românilor care se poartă ca ei sau care îi dispreţuiesc.

13.2. Pentru alungarea şi dezrădăcinarea tuturor obiceiurilor şi sărbătorilor păgâne sau necreştine venite din apus sau de la alte neamuri.

13.3. Pentru ca ţiganii să-şi dorească o viaţă mai bună, demnă, cinstită şi onorabilă.

14. Pentru mântuirea săracilor, în special a copiilor abandonaţi sau ai străzii şi întărirea lor în special în perioada iernii pentru a supravieţui şi a-şi găsi echilibrul moral-religios şi strictul material necesar.

15. Pentru bolnavi, suferizi şi bătrâni, să aibă răbdare în suferinţe şi să se mântuiască.

16. Pentru toate Sfintele Locuri din Ţara Sfântă, Egipt, Siria, Liban, Athos, Constantinopol, Cipru, Kiev, toată Africa şi altele şi pentru cei ce cu credinţă vieţuiesc acolo şi se jertfesc pentru păstrarea lor.

17. Pentru ca toţi să vină la cunoştinţa Adevărului şi a Dreptei-Slăviri şi nimeni să nu piară, ci toată suflarea omenească să creadă, să se boteze şi să se mântuiască.

Amin!

Lista este în permanenţă deschisă pentru completări şi vă invităm să veniţi cu propuneri.

(Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”)

Un comentariu la „Crucea Românilor”

Lasă un comentariu