A doua venire a Domnului

Print Friendly, PDF & Email

Cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, după un cuvânt al Cuviosului Efrem Sirul.

Sfântul Teofan Zăvorâtul
Sfântul Teofan Zăvorâtul

“Ascultaţi despre cea de-a doua şi înfricoşata venire a Stăpânului nostru, Iisus Hristos. Mi-am amintit de acest ceas şi m-am cutremurat de frică mare, gândindu-mă la ceea ce se va descoperi atunci. Cine va zugrăvi? Ce limbă va povesti aceasta? Ce auz va încăpea în sine cele auzite?

Atunci, Împăratul împăraţilor, sculându-Se de pe Scaunul Slavei Sale, Se va pogorî să cerceteze pe toţi locuitorii lumii, să încheie socotelile cu ei. Şi, aşa cum se cuvine unui judecător, celor vrednici să le dea bună răsplată, iar pe cei care au meritat pedeapsă, să-i supună chinurilor. Când mă gândesc la asta mădularele mele sunt cuprinse de frică şi ma părăsesc de tot puterile, îmi dau lacrimile, glasul îmi piere, limba mi se înţepeneşte şi gândurile mele amuţesc.

Sfântul Efrem Sirul
Sfântul Efrem Sirul

Asemenea minuni mari şi înfricoşătoare nu a fost de la începutul făpturii şi nu vor fi întru toate neamurile. Se va împlini vremea, va bate ultimul ceas al fiinţării lumii, un râu de foc va curge cu repeziciune asemenea unei mări cumplite, va mistui munţii si codrii şi va arde tot pământul şi toate lucrurile care sunt pe el. Atunci de acest foc, se vor împutina râurile iar izvoarele vor seca, în timp ce acolo sus, stelele vor cădea, soarele se va întuneca, luna va trece si cerul se va înfăşura precum un sul.

Cine va avea în sine atâta tărie încât să poarte, fără cutremur zdrobitor, gândul la această schimbare înfricoşată a feţei întregii făpturi. Apoi se va auzi glasul de trâmbiţă ce va întrece orice tunet, glas care cheamă şi trezeşte pe toţi cei adormiţi din veac, drepţi şi nedrepţi. Şi într-o clipită de ochi toată suflarea omenească se va scula de la locul sau şi toţi oamenii de la cele patru margini ale pământului vor fi adunaţi la Judecată. …”

(Sf. Teofan Zăvorâtul)

Lasă un comentariu