Sfântul Grigorie de Nyssa: Învierea Domnului

Print Friendly, PDF & Email
Sfântul Grigorie de Nyssa

„Să întâmpinăm astăzi cu laude pe Dumnezeul Cel Unul născut, Făcătorul celor cerești, pe Cel ce privește de sus adâncurile pământului si dezumbrește întreaga lume cu razele de lumina purtătoare.

Să întâmpinăm astăzi cu laude Îngroparea Celui Unul născut, Învierea Biruitorului, bucuria lumii, viața noroadelor lumii.

Să întâmpinăm astăzi cu laude pe Cel ce păcatul l-a îmbrăcat. Să întâmpinăm astăzi cu laude pe Cuvăntul lui Dumnezeu care a rușinat înțelepciunea lumii, care a adeverit prezicerea proorocilor, a adunat Ceata apostolilor, a chemat Biserica si a răspândit Harul Duhului.

Căci iată noi, cei străini odinioară de cunașterea lui Dumnezeu pe Dumnezeu l-am cunoscut și ceea ce este scris s-a plinit. …”

Lasă un comentariu