Sfântul Grigorie de Nyssa: Înălţarea Domnului

Print Friendly, PDF & Email

Predică a Sfântului Grigorie de Nyssa, fratele Sfântului Vasile cel Mare, la Praznicul Înălţarii Domnului.
Rostită la anul 388 după Hristos.

Înălţarea Domnului

„Că de accea S-ă făcut Dumnezeu om ca pe om să îl facă Dumnezeu. Şi prin Înălţarea la Ceruri şi şederea de-a dreapta Tatălui, cum mărturisim în Crez, Domnul Hristos a dus firea noastră omenească în sânul Dumnezeirii. El este Înaintemergătorul nostru la Tatăl. Deschizătorul de drumuri spre Ierusalimul cel Ceresc. Şi pe Calea bătătorită de El, pe Calea deschisă de El, pe Calea Crucii trebuie să păşim şi noi.

Cine fuge de Cruce, fuge de Înviere şi implicit de Înălţare. Pentru că scopul vieţii noastre este sus! Sus să avem inimile!, aşa cum ne îndeamnă Biserica la fiecare Sfântă Liturghie. Să ne înălţăm duhovniceşte! Să ne înălţăm dumnezeieşte!, dar pentru a ne înălţa trebuie ca mai întâi să ne curăţim simţirile, să pătimim luând asupra noastră Crucea lepădării de sine. Şi după ce ne-am răstignit împreună cu Hristos în Taina Botezului şi a Sfintei Spovedanii, a pocăinţei, şi am înviat împreună cu El în Botez şi în Spovedanie, după acestea vine Înălţarea.” (Citat din preambul de Pr. Leontie)

Lasă un comentariu