Predică la Praznicul Sfintei Cincizecimi

Print Friendly, PDF & Email
Pogorârea Sfântului Duh

”Pe toate le dă Duhul Sfânt: izvorăște proorocii, sfințește pe preoți, pe cei necărturari i-a învățat înțelepciune, pe pescari teologi i-a arătat; toată rânduiala Bisericii o împlinește! Cel ce ești de o Ființă și de un Scaun cu Tatăl și cu Fiul, Mângâietorule, Slavă Ție!

Iarăși sărbătoare și praznic, dreptslăvitorilor creştini – Pogorârea Duhului Sfânt! …

(Pr. Leontie)

Lasă un comentariu