Proorociile Sfântului Lavrentie al Cernigovului despre vremurile de pe urmă

Print Friendly, PDF & Email

Stareţul Lavrentie, cel ce dobândise prin rugăciune şi pocăinţă Duhul lui Dumnezeu, vorbea adesea cu fiii săi duhovniceşti despre ultimele timpuri, prevenindu-i că trebuie să fie atenţi şi veghetori, deoarece Antihristul este aproape.

Sfântul Lavrentie al Cernigovului

Părintele spunea că va fi un război a toată lumea, încât nimeni şi nimic nu va rămâne, decât doar prin văgăuni.

Se vor lupta şi vor rămâne doar două sau trei state şi vor hotărî: „Haideţi să alegem un singur împărat pentru toată lumea. Şi îl vor alege.”

In ultimele timpuri, adevăraţii creştini vor fi deportaţi, iar bătrânii şi neputincioşii vor fugi după dânşii. Despre Antihrist, stareţul, luminat de Duhul Sfânt, spunea: „Va veni timpul când vor umbla după semnături pentru un singur împărat pe pământ. Şi toţi oamenii vor fi înscrişi. Vor merge prin case, iar acolo vor fi soţul, soţia, copiii.

Atunci soţia va încerca să-şi convingă soţul: «Hai să semnăm, avem copii, doar nu le vei mai putea cumpăra nimic». Dar soţul va spune: «Tu fă cum vrei, dar eu sunt gata să mor şi pentru Antihrist nu voi semna»”.

Iată ce tablou cutremurător oferă viitorul!…

„Va veni timpul, spunea cuviosul părinte Lavrentie, când şi bisericile închise vor fi restaurate nu numai în exterior, dar vor fi amenajate şi în interior. Vor auri cupolele bisericilor şi ale clopotniţelor. Iar când vor încheia totul, va veni acel timp când se va înscăuna Antihristul. Rugaţi-vă ca Domnul să ne dea timp să ne întărim pentru că ne aşteaptă vremuri înfricoşătoare. Şi vedeţi cu câtă viclenie se pregăteşte totul? Toate bisericile vor fi mai frumoase ca niciodată, dar nu va putea intra nimeni în acele biserici.

Antihrist se va încorona ca împărat la Ierusalim într-o splendidă biserică cu participarea preoţilor şi a Patriarhului.

Orice om va putea veni şi pleca din Ierusalim fără nici un fel de oprelişti. Să vă străduiţi sa nu mergeţi pentru că totul va fi spre ademenire şi înşelare.

Antihrist se va trage dintr-o fată evreică desfrânată, având douăsprezece generaţii de desfrânare. Copilul va fi foarte capabil şi deştept, mai ales de atunci de când, fiind foarte mic, de doisprezece ani, plimbându-se cu mama lui prin gradină, se va întâlni cu satana, care ieşind din însăşi bezna întunericului, va intra în el. Băiatul se va cutremura de frică, dar satana îi va spune: «Nu te teme, te voi ajuta». Din acest copil se va coace în chip de om Antihrist.

La încoronarea lui, când se va citi Simbolul de credinţă, el nu va permite să fie citit corect: unde vor fi cuvintele «lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu» se va recunoaşte numai pe sine.

Atunci Patriarhul va exclama: «Acesta este Antihrist!» şi Patriarhul va fi ucis.

La încoronare Antihrist va purta mănuşi şi când le va scoate, pentru a-şi face cruce, Patriarhul va observa că la degete nu are unghii, ci copite, lucru ce îl va încredinţa că este Antihrist.

Vor veni din cer proorocii Enoh şi Ilie, care vor spune tuturor că a venit Antihrist: «Acesta este Antihrist, să nu credeţi în el». Acesta îi va ucide pe prooroci, dar aceştia vor învia şi se vor înălţa la cer.”

Sfântul Lavrentie al Cernigovului

Monahia Evlampia, în casa căreia a trăit sfântul, în timp ce mănăstirea era închisă, a păstrat în amintire următoarele: “Era în anul 1939. Părintele a discutat o noapte întreagă. Nu am putut să pricep cu cine a discutat. Nu am îndrăznit să intru şi să văd. Dimineaţa părintele a spus: «Maică, am avut musafiri şi tu ai fost martoră». Atunci am întrebat: «Pe cine?». Stareţul a răspuns cu bucurie: „Proorocul lui Dumnezeu Ilie şi dreptul Enoh. Ei au discutat cu mine despre ultimele încercări ale lumii, despre Rusia, despre împăratul ortodox şi despre Antihrist. Ei au mai spus că va veni să stea de vorbă cu mine Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul»”.

In anul 1949, noaptea, sfântul stareţ Lavrentie s-a învrednicit de vizita Evanghelistului Ioan Teologul. Era pe data de 26 septembrie pe stil vechi. Ei au discutat aproape şapte ore. Sfântul Evanghelist a completat cele spuse de proorocul Ilie şi dreptul Enoh şi i-a mai spus şi despre arătarea Crucii Domnului, despre învierea morţilor şi înfricoşata judecată a lui Hristos.

Antihrist va cunoaşte toate vicleniile diavoleşti şi va face false minuni. Pe el îl va asculta şi îl va vedea, în acelaşi timp, întreaga lume. Sfântul lui Dumnezeu, mărturiseau arhiepiscopul Simon, arhiepiscopul Teodosie, episcopul Iacob şi arhimandritul Teofan, spunea: „Fericit şi preafericit va fi omul care nu va dori şi nici nu va vedea faţa spurcată a lui Antihrist. Cine va vedea şi va asculta cuvântul hulitor de Dumnezeu a lui Antihrist, făgăduinţele pentru toate bunurile pământeşti, acela va fi ademenit şi va merge cu închinăciune înaintea lui şi împreună cu el va pieri şi va arde în focul cel veşnic”.

Ei l-au întrebat pe părintele: „Cum vor fi toate acestea?”. Stareţul a răspuns cu lacrimi: „în locurile cele sfinte va fi necurăţia pustiirii şi se vor arăta mârşavii ademenitori ai lumii care vor înşela oamenii ce s-au lepădat de Dumnezeu şi care vor săvârşi false minuni. După ei se va arăta Antihrist şi toată lumea îl va vedea deodată”. Părinţii l-au întrebat pe sfânt: „Unde? In locurile sfinte? In biserică?”. Cuviosul a răspuns: „Nu în biserică, ci în fiecare casă. In colţul unde stau acum sfintele icoane vor sta maşini ademenitoare, care vor înşela oamenii. Mulţi vor spune: trebuie să vedem şi să auzim noutăţile. În aceste noutăţi se va arăta Antihrist.”

„Pe oamenii răi îi va însemna cu peceţi. Creştinii vor fi urâţi. Vor începe ultimele prigoane împotriva sufletului creştinesc care va refuza pecetea satanei. Prigoanele vor începe la Ierusalim, iar apoi în toată lumea se va vărsa ultima picătură de sânge pentru Numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dintre voi mulţi vor vedea acele timpuri înfricoşătoare.

Peceţile vor fi în aşa fel încât se va vedea cine a primit-o şi cine nu. Creştinul nu va mai putea nici cumpăra şi nici vinde nimic. Dar nu vă întristaţi: Domnul nu îi va lăsa pe fiii Lui… Nu trebuie să vă temeţi! Biserici vor fi, dar creştinul ortodox nu va putea să intre, deoarece acolo nu se va mai aduce jertfa nesângeroasă a lui Iisus Hristos, căci acolo va fi adunătură „satanică”.

Pentru această fărădelege, pământul va înceta să mai rodească, iar din cauza lipsei de ploaie se va crăpa peste tot; vor fi asemenea crăpături încât omul va putea cădea în ele. Creştinii vor fi omorâţi sau deportaţi în locuri pustii. Dar Domnul îi va ajuta şi îi va hrăni pe urmaşii Săi.

Sfântul Lavrentie al Cernigovului

Evreii, de asemenea, vor fi adunaţi într-un singur loc. Unii evrei, care au trăit cu adevărat după Legea lui Moise, nu vor primi pecetea lui Antihrist. Ei vor aştepta momentul şi vor fi atenţi la problemele lor. Ei ştiu că strămoşii lor nu L-au recunoscut pe Hristos ca Mesia, dar Dumnezeu le va deschide ochii şi nu vor primi pecetea satanei, ci vor recunoaşte pe Hristos şi vor împărăţi cu Hristos.

Toţi oamenii slabi vor merge după satana şi când pământul nu va mai rodi, oamenii vor veni la dânsul să le dea pâine, iar el va spune: „Pământul nu dă pâine. Eu nu pot face nimic.”

De asemenea, nu va fi nici apă, căci toate râurile şi lacurile vor seca. Această nenorocire se va prelungi trei ani şi jumătate, dar de dragul aleşilor Săi, Domnul va scurta aceste zile. In acele zile încă vor mai fi luptători puternici, stâlpi ai Ortodoxiei, care vor fi sub înrâurirea rugăciunii lui Iisus. Domnul îi va acoperi cu harul Său atotputernic şi nu vor vedea acele false semne, care vor fi pregătite pentru toţi oamenii.

Repet încă o dată că nu se va putea merge la acele biserici, pentru că nu va fi harul în ele.”

O soră, ascultând această discuţie, a întrebat: „Cum va fi? Nu aş vrea să ajung acele timpuri!”. „Tu eşti tânără, ai putea să aştepţi”, a spus stareţul. „Este înfricoşător! Dar tu să alegi una din două: cele pământeşti sau cele cereşti”. „Va fi război, a continuat părintele şi unde va fi război, acolo oamenii nu vor mai fi. Inainte de acest război, Domnul va trimite oamenilor slabi unele boli şi ei vor muri. In timpul lui Antihrist nu va fi moarte.

Al treilea război mondial nu va fi pentru pocăinţă, ci pentru distrugere”.

Sora a spus: „Este bine că va fi război, pentru că unii vor fi trecuţi în rândul mucenicilor”.

Părintele a replicat: „Nu, dacă cei credincioşi vor fi udaţi cu sânge, atunci se vor număra cu mucenicii, dar dacă vor fi necredincioşi, atunci vor merge în iad”.

„Pot să şi piară unii”, a spus sora.

Dar părintele a răspuns: „Pe cei slabi, Dumnezeu îi va lua, iar alţii se vor curăţa prin boli. Unii, care la război îşi vor înmuia păcatele lor în sânge, vor fi număraţi cu mucenicii. Iar pe cei mai puternici, Domnul îi va lăsa să se întâlnească cu El. Până ce nu se va întregi cu cei ce se mântuiesc numărul martorilor lui Dumnezeu, pustiit prin căderea unei părţi a îngerilor, Domnul nu va veni la judecată.

Dar în ultimul timp Domnul îi va trece în ceata îngerilor şi pe cei vii, înscrişi în cartea vieţii.

„Restaurarea bisericilor va continua până la venirea lui Antihrist şi pretutindeni va fi o frumuseţe nemaipomenită, spunea stareţul. Iar voi să fiţi cumpătaţi cu reparaţiile la biserica noastră, mai ales privind partea exterioară. Rugaţi-vă mai mult, mergeţi la biserică, mai ales la Liturghie, la care se aduce jertfa nesângeroasă pentru păcatele întregii lumi. Spovediţi-vă şi împărtăşiţi-vă mai des cu trupul şi sângele lui Hristos şi Domnul vă va întări.

Domnul este milostiv: acei evrei care vor refuza să primească pecetea lui Antihrist şi vor striga că aceasta este o înşelătorie, iar nu Mesia, se vor mântui!”.

Sfântul Lavrentie al Cernigovului

Părintele discuta cu ierodiaconul Gheorghe, plângea cu amar şi spunea: „Multă preoţime va pieri în timpul lui Antihrist”. Părintele Gheorghe i-a spus: „Cum să fac să nu pier, doar eu sunt diacon?”. Părintele a răspuns: „Nu ştiu”. Atunci diaconul a început să plângă şi căzând la picioarele stareţului îl implora să se roage pentru el, pentru a se feri de iad. Stareţul s-a rugat şi a spus: „Bine, aşa va fi, te vei îmbolnăvi de cap şi vei intra în împărăţia cerurilor”. Cele spuse de stareţ s-au împlinit. Noi îl ştiam pe acest diacon de la Lavra Peşterilor din Kiev. Era un călugăr foarte virtuos. Deodată s-a îmbolnăvit de cap şi în scurt timp a murit.

Părintele plângea deseori cu lacrimi: Este plin iadul cu sufletele oamenilor… Şi întind şi pe pământ iadul.

Toţi demonii vor ieşi şi vor fi în oamenii care nici nu îşi fac cruce, nici nu se roagă, ci doar ucid oameni. Iar uciderea este întâiul păcat. Demonii se vor strădui să ademenească cât mai mulţi oameni cu acest păcat”.

Extras din cartea “Sfantul Lavrentie al Cernigovului”,
Ed. Bunavestire, Galati 2003

15 comentarii la „Proorociile Sfântului Lavrentie al Cernigovului despre vremurile de pe urmă”

 1. Incredibil articol!!! Ne trebuie curaj, tarie, nadejde si credinta totala in mila lui Dumnezeu care ne poarta de grija la toti asa cum e mai bine fiecaruia. Dumnezeu sa ne ajute pe toti!

 2. cine este omul slab? este acel om cu credinta slaba!! cum sa avem credinta totala in Dumnezeu?cum ne vorbeste Dumnezeu? o singura si o unica carte sfanta pe pamantul acesta care Dumnezeu ne vorbeste prin ea ca sa fim mantuiti ‘ BIBLIA ‘
  cercetati BIBLIA (nici o alta carte)..cititi in fiecare zi cuvintele spuse de Domnul Iisus Hristos…credeti din toata inima ca Iisus este HRISTOSUL si este fiul lui Dumnezeu si vom fi MANTUITI !!

 3. @badii: Nu sunt în totalitate de acord cu ce spui tu! Abordarea aceasta: citeşte Biblia si nimic altceva are un aer sectar, neo-protestant!

  Nu aşa! Noi ştim foarte bine câţi s-au pierdut de la calea cea dreaptă făcând exact acest lucru, adică interpretând de unii singuri Biblia şi ajungând să ignore tâlcuirile Sfinţilor Părinţi, Sfintele Icoane, pe scurt: întreaga Sfântă Predanie!, care este, în realitate, adevăratul mijloc prin care Hristos a păstrat dreapta credinţă şi însăşi Biserica intacte peste MILENII!

  S-a ajuns astfel la erezii monumentale precum la convingerea că „e deajuns să crezi numai şi eşti gata mântuit” sau la călcarea în picioare a învăţăturilor lăsate chiar de Mântuitorul nostru prin interpretarea GREŞITĂ a unor pasaje din Sfânta Scriptură. Mă văd nevoit să exemplific:

  CĂLCAREA POSTULUI din pricina inţelegerii greşite a versetului: „Nu ceea ce intră în gura omului spurcă pe om, ci ceea ce iese din gura omului spurcă pe om.” care în fapt era o mustrare adresată fariseilor ce căutau sa îl prindă pe picior greşit pe Mântuitorul nostru când cina cu ucenicii fără ca aceştia să se spele pe mâini până la cot, cum era obiceiul evreiesc. Se ignoră total aici pasaje ca „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot graiul care iese din gura lui Dumnezeu!” (Matei 4:4), adică cu rugăciune şi post fraţilor: DIALOGUL CU DUMNEZEU! Mai mult, se ignoră însăşi pilda vie a Mântuitorului Iisus Hristos care a postit 40 de zile în DEŞERT! Şi a făcut asta nu pentru că avea Dânsul nevoie, NU! Ci pentru noi, pentru ca noi să avem pildă vie şi dreaptă despre cum sa ne trăim vieţile noastre ca să ne mântuim! Să fim atenţi să nu ajungem să ignorăm învăţătura proorocului Isaia care, insuflat de Dumnezeu, a arătat într-un modextrem de actual şi răspicat cum trebuie să ţinem postul cel adevărat (vezi în Sfânta Scriptură la Isaia, Capitolul 58).

  LA FEL ŞI ICOANELE, ŞI CHIAR MAICA DOMNULUI: sunt călcate in picioare tot în urma interpretării total greşite şi scoase din context a versetelor biblice! Parcă este irelevant faptul că însuşi Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca a pictat prima icoană cu MAMA MÂNTUITORULUI TUTUROR OAMENILOR!!! Tocmai Ea care este mai presus de îngeri în sfinţenie, tocmai Ea care a fost arătată chiar de Domnul Iisus Hristos răstignit pe Sfânta Cruce ca fiind Mama noastră a tuturor oamenilor şi noi fiii ei duhovniceşti! Vai ce răsplată nespusă îi aşteaptă pe cei care îi calcă în picioare blândeţea şi ajutorul Ei cel sfânt în timpul vieţii!

  TOT AŞA SI SFINTELE TAINE: Spovedania, Împărtăşania, Sfântul Maslu, Preoţia, toate sunt călcate în picioare si batjocorite din pricina interpretării Bibliei de către diverşi rătăciţi!

  Mai mult, aici problema reală nu este neapărat credinţa că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, adică Mesia. Acest lucru nu este neapărat foarte greu! Sunt mulţi care cred, până şi dracii „cred şi se cutremură”! Ceea ce este greu cu adevărat este să ÎI URMEZI LUI, să îi calci pe urme!

  Vrem să nu ne pierdem în vremurile de pe urmă? POST ŞI RUGĂCIUNE!

  Aduceţi-vă aminte de faptul că Însuşi Mântuitorul învăţa pe ucenici că prin post şi rugăciune se scot din oameni chiar şi cei mai mari demoni. Iată ce PUTERE! Ce diavol să te înşele când tu ai aşa o putere de sus! În vremurile de pe urmă, postul şi rugăciunea vor fi cele care îl vor îndura pe Bunul şi Puternicul Dumnezeu să ne ţină El calea, pentru că noi singuri nu am putea nicicum, aşa cum nu am putut nici măcar să înţelegem cum trebuie versetele Scripturii când ne-am bazat pe forţele proprii şi am ajuns acum la CÂTEVA ZECI DE MII de secte protestante şi neo-protestante (fără măcar să îi numărăm pe catolici) şi, de parcă nu ar fi fost de ajuns, simţim acum şi cizma tare a „ereziei tuturor timpurilor” (cum spunea părintele Dumitru Staniloae), a ecumenismului! Iată unde duce această invăţătură!

  Repet, postul si rugăciunea! Acestea sunt putere de sus nebiruită! Acestea Îl îndură pe Dumnezeu să ne dea tărie şi verticalitate! Spunea un părinte: „FACEŢI BISERICI ŞI MÂNĂSTIRI ÎN INIMILE VOASTRE!”. Adică acolo să nu pătrundă nimic necurat; acolo să domnească doar postul si rugăciunea!

  Şi, vreţi o primă încercare? Iat-o: SPUNEŢI NU ECUMENISMULUI, CU TOATĂ PUTEREA VOASTRĂ! Asta înseamnă să îl urmezi pe Hristos: să îţi calci pe inimă şi să faci acele lucruri care te deranjează, care îţi strică comoditatea şi comfortul modern, dar care sunt drepte, mântuitoare şi îţi pun veşnicia în palme!

  Evident că este mult mai uşor să citim Biblia singurei şi să trăim astfel o viaţă morală care nu supără pe nimeni. Iată deja înşelătoria, o vedeţi? E deja aici, nu trebuie să ne găndim la ce vom face când vor veni vremurile grele, le trăim deja! De acest lucru să fim siguri! Greu acum este să stăm drepţi şi să Îl urmăm pe Hristos: AFARĂ CU ECUMENISMUL!

  Oare dintre a citi Biblia şi a spune ceva împotriva ecumenismului ce ar vrea Mântuitorul meu să fac?

  Amin!

 4. Da, intr-adevar articolul este unul cat se poate de graitor. Fara dar si poate, deja traim aceste vremuri din urma! Si asta nu o spune doar Preacuviosul Parinte Lavrentie ci si multi alti cuviosi parinti care deja au profetit despre vremurile din urma, cum ar fi Parintele Arsenie Boca spre exemplu. Cine are urechi de auzit sa auda! Cine are ochi de vazut sa vada!

  Iarasi in Bibilie, la Apocalipsa spune foarte clar cum vor arata si care vor fi semnele sfarsitului lumii. Unele din ele deja le traim (vezi introducerea miseleasca a pasapoartelor si buletinelor cu cip, vezi dezbinarea din biserici, vezi inmultirea sectelor, vezi imbolnavirea oamenilor cu cancer si alte boli incurabile din pricina maniei lui Dumnezeu, vezi inundatiile care au dat peste noi in ultimii ani, vezi pornografia care astazi este mai ucigatoare decat cancerul, si altele care urmeaza sa se intample (primul si inevitabilul dintre ele ar fi: implantarea cipurilor in mana sau in frunte).

  Preacuvioase Parinte Lavrentie roaga-te pentru noi pacatosii !

 5. @badii. Nu stiu daca ai mai citit raspunsul dat de fratele Valeriu comentariului tau, daca ti-a mai spus cineva ceva asemenea si daca esti sau nu de acord cu ce sfaturi ti-a dat. @badii ce a spus fartele Valeriu nu are nevoie sa fie completat pt ca este intrutotul drept si adevarat. @badii te rog cerceteaza cu atentie nu doar Sf Scriptura care pt noi cei slabi este cu anevoie de inteles si care adeseori ne poate duce pe carari gresite datorita lipsei unui duhovnic si a vietii duhovnicesti ci si cartile Sf Parinti, pt ca ele sunt lumina care-ti calauzeste drumul spre intelegerea cu adevarat a BIBLIEI. Doamne ajuta spre intelegere.

 6. Domnul IISUS a stat la masa cu saracii, pacatosii cu cei ne invatati si nu cu fariseii sau carturarii vremii, iar cuvantul sau este dat tocmai pentru oameni ca noi simpli. Poti fi plin de invatatura teologica dar ea nu te va ajuta sa intelegi Biblia cel care te ajuta este Duhul Sfant si de aceea trebuie ca prin rugaciune sa cerem acest lucru. Iisus a vorbit in pilde pe care preotii vremii si nici chiar ucenicii nu le puteau intelege si pe care noi le intelegem astazi in Duhul Sfant. Dragul meu comentator Biblia este autosuficienta iar daca vrei sa stii Sfintii parinti sunt cei cin biserica de la anul 100 dupa Hristos, in toata teologia ei sunt considerati sfintii parinti si nu cei care au scris traditia. IISUS nu a tinut cont de traditie si nu prin practicarea ei sunt eu mantuit si prin jertfa de la Golgota.
  Cat despre cultul fecioarei care nu a mai fost fecioara dupa ce la nascut pe Iisus caci scrie clar in Biblie ca Iisus a avut frati si surori de carne, trebuie sa spun ca IISUS nu i s-a inchinat mamei sala ba chiar o numeste „femeie”, ceea ce o situeaza mai prejos decat divinitatea. Ea a fost sfanta dar pentru ea nu pentru noi. Oare Maria a murit pe cruce pentru noi ci Iisus. El este Mijlocitorul nostru si unica usa de intrare in Imparatia Lui Dumnezeu. Cititi Apocalipsa 22:18,19 si veti vedea care este soarta celor care adauga sau scot ceva din Scripturi. Biblia este pentru toti, mantuirea este pentru toti si pentru asta e nevoie doar de credinta si dragoste pentru Dumnezeu.
  Oare nu stiti voi preotilor ca sufletul omului cand moare se duce intr-un loc de asteptare panna la judecata? De ce le spuneti oamenilor de punti si de dat depomana? Oare nu stiti voi adevarul? Dar bine scrie in scripturi ca voi aveti cheile Imparatiei Cerurilor, nici voi nu intrati in ea, dar nici pe altii nu lasati sa intre. Cine oare sunt lupii imbracati in haine de oaie? Pentru ce se construiesc cladiri iar templul Duhului Sfant se darama in fiecare zi din ce in ce mai mult?
  Pentru ce aprindeti lumanari cand lumina este Dumnezeu si vine numai de la EL? De ce mancati voi painea vaduvelor?
  De ce casa Domnului a ajuns loc de negot public? Ce sunt pomelnicele? Nu sunt ele oare indulgentele de la anul 1500 pentru care Papa si intreg Catolicisnul a fost asa de criticat? Ce fel de om este acela care ia bani pentru a se ruga pentru oameni? Poti face negot cu mantuirea?
  La intrebarile astea sa imi raspundeti voi cei care credeti ca Biblia nu e suficienta!

 7. Este incredibil ce am trait sa citesc !!
  Frate badii sa imi fie cu iertare dar ABSOLUT CE AI SCRIS au fost numai blastfemii !! Pentru un eretic ca tine nici un raspuns nu o sa fie suficient ca sa te lamuresti !!

 8. @badii: Multe blasfemii ai revărsat aici! Trădezi o şubredă înţelegere a învăţăturii Bisericii lui Hristos şi sminteşti pe alţii!

  Să le luăm pe rând:

  Menţionez înainte de toate, că majoritatea ereziilor (interpretărilor greşite) ale Sfintei Scripturi sunt în general datorate scoaterii din context a unor pasaje sau versete (aşa cum am arătat şi în primul comentariu).

  1. În primul rând, ce scrie în Apocalipsa lui Ioan este pentru tine! Aşa cum am scris în primul mesaj: sectarii s-au ratăcit interpretând gresit Sfânta Scriptură (crezând că o fac prin harul Duhului Sfânt) şi astfel au schimbat învăţătura ei! E foarte convenabil să crezi aşa, astfel nemaifiind verificat (echilibrat sau ponderat) de nimeni! Eşti propriul tau stăpân!

  Află că până şi străinii (catolicii) acceptă şi ştiu că Biserica Ortodoxă a păstrat neschimbată învăţătura lăsată de Hristos! Iată aici ce spune Mitropolitul Augustin al Florinei despre acest lucru (primul paragraf).

  2. Denigrezi pe Sfânta Fecioară spunând ca nu a mai fost Fecioară după naşterea Mântuitorului şi că în Biblie scrie că Domnul Iisus a mai avut fraţi de carne. Aceasta este tot o interpretare greşită prin scoaterea din context a cuvintelor Scripturii: Cuvântul evreiesc folosit în textul Scripturii, ‘ah’ – tradus „frate” – are o semnificaţie extrem de variată, însemnând mai cu seamă prieten, co-sătean, co-naţional (mai poate însemna şi văr sau rudenie). Sfinţii părinţi ne arată că acest lucru semnifică de fapt „APROAPELE” pe care suntem datori sa îl iubim mai presus de noi înşine! Mai mult, naşterea Mântuitorului a fost un lucru supranatural, divin! De ce nu spune nimic Sfânta Scriptură de aceşti „alţi fraţi” mai mici ai lui Hristos când s-a dus la Ierusalim la vârsta de 12 ani? Acolo reiese clar că el este singurul fiu. De ce ar fi rupt peceţile firii Cel ce a ţinut Fecioria!?

  Citiţi mai pe larg răspunsul la întrebarea unui protestant: „De ce este considerată Maica Domnului pururea Fecioară?”

  Insinuezi că Ortodoxia ar spune că Sfânta Fecioară face parte din Sfânta Treime şi nu este aşa, dar ea este cu totul Sfântă! Spui că Mântuitorul a numit-o „femeie” deci… e mai prejos decât „divinitatea”? Ce fel de argument este acesta? Oare Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, Împăratul Slavei, nu a fost si el om?!

  Spui pe de o parte că Sfânta Fecioară a fost „sfântă” dar pe de altă parte că ar fi fost doar „pentru ea nu pentru noi„? Aici nici măcar nu se poate comenta, afirmaţia este cu totul ridicolă. Citeşte punctul 1, sfinţii mijlocesc pentru noi către Mântuitorul (Judecătorul) nostru, vor fi prezenţi chiar si la Marea Judecată cu rugăciunile lor (aşa cum spune Sfântul Apostul Ioan) cerând măntuirea noastră, din mila lui Dumnezeu pentru noi! Deci nu sunt sfinţi „doar pentru ei”!

  3. Spui că Sfinţii Părinţi sunt „consideraţi” doar din biserica de la anul 100 dH? Greşit! Martirii primelor veacuri au fost începătorii sfinţilor lui Hristos dar în nici un caz nu ultimii! Găndiţi-vă că istoria este saturată de martiri în numele lui Hristos. Chinurile martirilor români mărturisitori din închisorile comuniste sunt un testament indestructibil cu privire la jertfelnitcia Sfinţilor Bisericii noastre, nu într-un anumit moment, ci peste veacuri!

  Mai mult ai înţeles greşit chiar şi ce înseamnă Sfânta Tradiţie, sau Predania (amestecând-o în parte chiar cu folclorul)! Oare ce biblie aveau oamenii la anul 500, sau 900, sau mai târziu? „Biblia” lor era Sfânta Predanie, învăţătura transmisă de Sfinţii fiecărei vremi, care au fost lăsaţi de Dumnezeu in mod special pe pământ pentru transmiterea Adevărului (precum proorocii din vechime)!

  Citiţi mai pe larg răspunsurile Părintelui Ilie Cleopa cu privire la cinsitrea Sfinţilor şi a Îngerilor!

  4. Spui că „mantuirea este pentru toţi şi pentru asta e nevoie doar de credinţă”! Aici repet: „Credinţa fără fapte este moartă!” (Iacov 2, 17 ). Dar, ca să fie limpede, Sfântul Apostol Pavel insistă: „Ce folos fraţii mei, de ar zice cineva că are credinţă, iar fapte nu are? Au poate credinţa să-l mântuiască pe dânsul?” (Iacov 2, 14). Ce nu este clar aici?

  5. Calci în picioare preoţia, şi în mod indirect şi Sfintele Taine! Oare nu ştii tu ca însuşi Hristos este numit Marele Preot. Nu ştii că Apostolii sunt întemeietorii Bisericii, că ei sunt primii preoţi ai Bisericii pe care o avem azi, unşi chiar de Mântuitorul, asupra cărora s-a pogorât Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii!? Nu a zis Mântuitorul: „Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea si portile iadului nu o vor birui. Si-ti voi da cheile împărătiei cerurilor, si orice vei lega pe pămînt va fi legat si în ceruri, si orice vei dezlega pe pămînt va fi dezlegat si în ceruri!? Aici se vorbeşte evident despre: SPOVEDANIE, ÎMPĂRTĂŞANIE şi PREOŢIE!

  6. Te foloseşti în mod josnic de rătăcirea unora (pentru că sunt mulţi) ca să denigrezi Ortodoxia. Biserica nu stă în cladiri sau în pomelnice aşă cum insinuezi că ar dicta Ortodoxia! Şi argumentul cu privire la catolici este invalid: ei făceau cu adevărat negoţ cu rugăciunile, efectiv cumpărau rugăciuni ca şi carnea in piaţă, existau până şi liste de preţuri (pe cât de ciudat ar părea). Au fost mulţi sfintii care au condamnat aceste practici, însă nu le confunda cu pomenirea credincioşilor în Sfintele Slujbe! Cât despre negoţ, arată-mi tu calugărul care îţi va respinge pomelnicul de la slujbă pentru că nu dai bani! Acesta este doar împământenirea unei dorinţe permanente a credincioşilor de a-şi ajuta păstorii şi Biserica de care apartin, adică aproapele!

  Citeşte cum trebuie şi vei vedea multe articole pe situl acesta care ceartă pe clericii rătăciţi! Biserica este hărţuită permanent de erezii şi Vrăjmaşul nu doarme niciodată. Dar să nu lăsaţi acest lucru să vă smintească, pentru că aşa a fost prevestit de însuşi Mântuitorul! Aduc ca argument tot capitolul 24 din Evanghelia după Matei – iată câteva pasaje: „Si mulţi prooroci se vor scula şi vor amăgi pe mulţi şi din pricina fărădelegii se va răci dragostea multora. Dar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui!” (Matei 24,11-13).

  7. În cele din urmă îţi spun: Blasfemiile ce le-ai rostit sunt păcate împotriva Duhului Sfânt! Şi acum stau şi mă întreb: cei care nu cred în Sfinţii Părinţi şi în Sfânta Fecioară – Împărăteasa Heruvimilor – oare ce vor spune la Judecata cea Mare, când toţi sfinţii vor sta în slava lor, mijlocind pentru cei care i-au iubit, şi acuzănd pe cei care nu i-au cinstit cum se cuvine!?


 9. In Ieremia 17:5 scrie este blestemat omul care se increde in om, se reazama pe muritor si isi abate inima de la Domnul. Eu aleg sa ma incred in cel care a invins moarte nu in cei care au murit, desi respect ceea ce au facut, dar toata inchimarea mea se va duce catre cel care a murit pentru intreaca o menire nu catre alti oameni. Cat despre interprete\ari gresite, o da Domnul sas aibe mila! Tocmai pentru ca nu verifici contextul faci zeci de pretexte pe care le sustii cu vorbe goale. Iisus a fost om dar si Dumnezeu suta la suta asta face diferenta. De cde ar trebui sa ne rugam Mariei candinsusi Iisus i-a dat-o in grija lui Ioan atunci cand eram pe cruce. Dar ce ne facem cu celelalte intrebari fara raspuns? Tu aperi ortodoxia dar merg oare cei care se numesc asa pe calea dreapta?
  Cand am spus ca credinta este suficient6a, alaturi mai era un cuvant : dragoste care inseamna ascultare, fapte care sa dovedeasca ascultarea, dar mantuirea nu este prin fapte „ca sa nu se laude nimeni”, asa scrie in Biblie. Nu citi doar unele pasaje, citeste Biblia si roaga-te Domnului sa iti arate adevarul! Nu apara o religie, cauta adevarul caci el te va face liber, iar adevarul il poti gasi doar in Iisus. Domnul sa te binecuvinteze!

 10. Suntem nevoiţi să apelăm Biserica lui Hristos cu numele de „Ortodoxă” din pricina tuturor rătăcirilor care s-au desprins de ea şi au negat-o.

  Însa până în vremurile recente ea nu era apelată aşa, ci era numită simplu: „Biserica” deoarece, în fapt, ea a fost întemeiată dintru început drept-credincioasă.

  Adevărat, Mântuitorul este Dumnezeu, şi asta face diferenţa, dar faptul că s-a intrupat nu I-a ştirbit câtuşi de puţin din sfinţenia Sa! Acesta era argumentul.

  Când Mântuitorul spune „Femeie, iata fiul tau! Fiule, iata mama ta!” a dăruit-o, în fapt, pe dânsa NOUĂ, şi pe noi ne-a dat DÂNSEI! Ea să ne fie mijlocitoare şi apăratoare, şi noi să îi fim fii duhovniceşti spre mântuire!

  El întocmai spre cinstirea Ei ne îndeamnă, şi tu întocmai îndirecţia opusă te îndrepţi!

  Ce exemplu mai bun să îţi dau? Iar întrebările de care spui ţi le-am răspuns (vezi punctul 6).

  Să înţelegi bine, nu pretind că ortodocşii sunt perfecţi, nu sunt! Suntem păcătoşi!

  DAR, este o MARE diferenţă între a greşi, adică a călca Legea lui Hristos, şi a o SCHIMBA!!! Aceasta e problema!

  DA, APĂR ORTODOXIA!

 11. Când Mântuitorul spune “Femeie, iata fiul tau! Fiule, iata mama ta!” a dăruit-o, în fapt, pe dânsa NOUĂ, şi pe noi ne-a dat DÂNSEI! Ea să ne fie mijlocitoare şi apăratoare, şi noi să îi fim fii duhovniceşti spre mântuire! Nu pot sa cred ca cineva poate da curs unor astfel de interpretari! In Biblie scrie clar ca mijlocitor este Duhul Sfant iar intre Noi si Dumnezeu este Iisus. Arata-mi un singur verset in Biblie care sa o numeasca pe Maria mijlocitor intre noi si Dumnezeu. Calea aratata de Dumnezeu spre mantuire este un clara nu deductibila!
  Iar despre denumirea bisericii ortodoxe e vorba de anul 1054 cand aceasta s-a desprins din biserica catolica care la randui ei s-a format in jurul anului 500 ca si biserica universala (KatOlikI=UNIVERSAL IN GREACA).Biserica care a ramas dupa ridicare la cer a Domnului nu a purtat o denumire specifica ci pana pe la anul 1200 a luat denumirea celui care conducea slujba religioasa (citeste Zwingli). Denumirea de ortodoxa vine mai curand ca un sprijin al denominatiunii ortodoxe in lipsa de un alt argument real.Ai nevoie de un curs serios de istoris religiilor pe langa studierea Bibliei care iti este imperios necesara si spun asta in dorinta de a te ajuta sa vezi adevarul.
  Ar fi folositor daca ai veni cu alte argumente nu sa le repeti pe cele deja enuntate de mine. Iisus este Dumnezeu si a fost timp de 33 de ani si om dar neprihanirea Lui ca fiu al tamplarului nu a facut decat sa ii ateste in fiecare zi dumnezeirea. Maria a fost om, un om sfant precum David, Mardoheu, Daniel, Estera, Iosif(fiul lui Iacov)si multi altyi oameni la care nimeni nu se inchina din simplul fapt ca inchinarea noastra este doar pentru Dumnezeu, de altfel acesta este scopul pentru ca am si fost creati:sa ii dam slava Lui Dumnezeu. „Nimeni nu vine la Tatal decat prin Mine” a spus Iisus si asta imi este suficien ca sa ma inchin doar Lui.
  Domnul sa te BINECUVINTEZE!

 12. TREBUIE SA VEZI IN DICTIONAR CUVANTUL „SECTA”. eL NU ARE CONOTATIE NEGATIVA,ci este o grupare desprinsa de la gruparea mama. In consecinta si ortodocsii sunt o secta pt ca s-au desprins la 1054 de catolici!

 13. Văd că te-am pus în defensivă rău şi ai devenit foarte recalcitrant. Pentru tine nu mai contează subiectul ci să câştigi dicuţia cu orice preţ.

  Dar ca să încheiem:

  Mijlocirea sfinţilor înseamnă că se roagă lui Dumnezeu pentru mântuirea şi iertarea noastră! Iată un argument chiar din cartea Apocalipsei pe care o invoci cu atât elan:

  „Şi când (Mielul) a luat cartea, cele patru fiinţe şi cei douăzeci şi patru de bătrâni au căzut înaintea Mielului, având fiecare alăute şi năstrape de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor” (Apocalipsa, 5, 8 )

  Şi altul: „Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui” (Ps. 150, 1)

  Şi încă altul: „Cel ce vă primeşte pe voi pe Mine Mă primeşte, şi cel ce Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Cel ce primeşte prooroc în nume de prooroc plată de prooroc va lua, şi cel ce primeşte pe un drept în nume de drept plata dreptului va lua.” (Matei, 10, 40-41)

  Acum, doar pentru că ai auzit de Marea Schismă din anul 1054 nu denotă că ştii ce spui sau că ai dreptate, ci doar că vrei să arăţi ca nu eşti ne-educat. Lucru adevărat în bună măsură, dar care nu face decât să adâncească problema în care te afli.

  Sectă nu are conotaţie negativă? Biserica Ortodoxă s-a desprins din cea Catolică? Atunci tu accepţi că faci parte dint-o sectă?

  No comment! Întreabă şi tu în jurul tău.

  Nu este nevoie să termini fiecare răspuns în „Dumnezeu sa te binecuvânteze!” cănd e evident că inima ta e departe de o asemenea urare.

  Şi mai mult, nu cred că ai citit cu atenţie ce răspunsuri ţi-am dat în comentariul lung de mai sus, din moment ce ţi-am demontat argumentele şi tu continui.

  Consider orice continuare a acestei discuţii ca inutilă. Îmi pare rău doar că aceste cuvinte ale tale pot sminti!

Lasă un comentariu