Serbia este bombardată pentru a doua oară!

Print Friendly, PDF & Email

Pseudo-dictatura ecumenistă

ACOLO SUS ÎN ÎNDURERATA SERBIE
CONSPIRAŢIE CRIMINALĂ A UNOR ARHIEREI
NELEGIUIŢI DE TIPUL ANA ŞI KAIAFA…

…oameni de doi bani, fără dreptate,
fără proces, fără martori, fără apărare,

L-AU EXTERMINAT SĂLBATIC PE OMUL LUI
DUMNEZEU PE EPISCOPUL ARTEMIE DE KOSOVO…

…netemându-se nici de Dumnezeu şi nerespectând
nici cele cuvioase şi sfinte, dispreţuind Sfintele
Canoane şi pe Sfinţii Părinţi şi neruşinându-se
nici de oameni.

Se impune Sfântul Canon al 87-lea de la Sinodul din Cartagina „Orice episcop ar fi sub vreo acuzaţie sau afurisire nu se scoate din Episcopia sa, nici nu se cateriseşte până nu se va încheia procesul său”.

(sursa: http://apotixisi.blogspot.com)

Majoritatea Ierarhiei sârbeşti calcă în picioare Sfintele Canoane ale Bisericii şi aruncă la coşul de gunoi părerea poporului credincios!

"Pensionarea episcopului Artemie!"

Ticălos şi cu totul ticălos comportamentul ei!!!

L-a canonizat pe părintele Iustin Popovici, ca să-l ucidă pe unicul episcop adevărat, pe unicul fiu duhovnicesc adevărat al acestuia!!!

S-a pus bine, după cum se vede, cu papa şi cu ereticii şi nu o interesează părerea credinciosului popor ortodox sârb!

Nu a primit cele 15.000 de semnături, care au fost strânse în câteva zile! A fost indiferentă la protestele poporului credincios din afara Patriarhiei!!!

A acceptat unilateral uneltirile şi minciunile împotriva lui Artemie şi a distinşilor lui colaboratori şi a izgonit din trupul Bisericii prin scoatere la pensie pe cel mai sfânt episcop!

În ce Evanghelia a găsit asta? Care Sfânt Canon al Bisericii l-a aplicat?

Dacă Artemie a fost vinovat, să scoată datele la lumină. Să-l judece şi să-l condamne. Însă modalitatea aplicată aminteşte de evanghelia după papa şi de globalizare!!!

Acum, singurul lucru care îi rămâne este să-l aducă pe papa şi să liturghisească împreună cu el, ca să aşeze Biserica Sârbă în afara Ortodoxiei!!!

Ruşine fricoşilor ierarhi sârbi, care ştiu adevăratele motive, ce pe 13 februarie 2010 au montat ghilotina împotriva Mitropolitului Artemie şi nu l-au apărat! Sângele fratelui lor îi va însoţi toată viaţa.

Ruşine lui Irineu, dictatorul Bisericii Sârbe, care nu şi-a pus bine piciorul în Patriarhia Serbiei şi a tăiat capul celui mai curat episcop al Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Bătrânul Paisie (Aghioritul) îl considera pe Artemie ca pe cel mai sfânt episcop al Serbiei şi ei îl consideră cel mai nepotrivit şi inoportun şi îl pensionează!!!

Ruşine celor care Îl trădează pe Hristos şi colaborează cu vrăjmaşii Credinţei Ortodoxe şi bombardează din nou credinciosul popor sârb!!!

Filocatolicii şi filo-occidentalii să nu se laude pentru biruinţa lor. Va veni dreptatea lui Dumnezeu ca o secure peste trădătorii Credinţei Ortodoxe. Vai de fricoşii ierarhi sârbi care nu au apărat adevărul!

Credincioşii să nu deznădăjduiască şi să nu părăsească lupta. Dumnezeu pregăteşte cununi martirilor şi pedeapsă veşnică celor vinovaţi. Să rămână alături de Mitropolitul Artemie care păşeşte pe urmele părintelui său duhovnicesc, Iustin Popovici, dacă vor să păstreze Ortodoxia. Să continue lupta împotriva trădătorilor Credinţei Ortodoxe, dacă vor să pună frână celor care dezrădăcinează inima neamului lor istoric. Inima Serbiei este Ortodoxia.

Pe cine a deranjat episcopul Artemie
de l-au izgonit din Mitropolie?

Pe papa şi pe ecumenişti.

Pe NATO şi pe toţi care au bombardat poporul sârb. Acum încă un obstacol în faţa independenţei Kosovo a căzut. Drumul pentru primirea papei s-a deschis, de vreme ce ierarhii filocatolici şi filo-occidentali au triumfat, din cauza laşităţii celorlalţi!!!

Papa nu va aştepta anul 2013 ca să vină în Serbia; invitat de Patriarhul Irineu, va veni mai repede, dacă atât de uşor i s-a deschis drumul!!! În biserica istorică a Sfântului Sava va avea loc liturghisire cu papa din pricina laşităţii, de care a dat dovadă majoritatea episcopilor sârbi vizavi de un frate ortodox sârb al lor.

Ce a aşteptat Ortodoxia de la Sinod?

În spatele Sinodului se află statul, este ceva ca o dictatură.
A fost desfiinţată puritatea credinţei!
A fost desfiinţată esenţa credinţei!
A fost desfiinţată viaţa duhovnicească a credinţei!
De aceea, „învinuirile” sunt politice şi idiologice!
De aceea, „învinuirile” nu sunt nici religioase, nici duhovniceşti.
Se ştie că Ortodoxia n-a aşteptat de la Sinod pe Caiafa.
Ortodoxia nu a aşteptat de la Patriarh…
Ortodoxia a aşteptat dreptatea pentru robul lui Dumnezeu, Artemie!
Ortodoxia a aşteptat dreptatea pentru Credinţa Ortodoxă a lui Dumnezeu!…

(sursa: http://www.novinar.de/2010/05/04/sta-pravoslavlje-ocekuje-od-sabora.html)
Marţi, 4 mai 2010

Episcopul Artemie la pensie

În timpul Sinodului episcopilor Bisericii Ortodoxe Sârbe, s-a aprobat cu hotărârea majorităţii pensionarea Episcopului Artemie de Raşka şi Prizren. Aceasta o relatează canalul Radioteleviziunii din Serbia RTS.

___

Episcopul Artemie (Radosavljevic) s-a născut pe 15 ianuarie 1935 la Lelic, un sat din Valievo. A devenit monah în 1960. După terminarea Facultăţii de Teologie şi-a făcut studiile postuniversitare la Atena, unde a susţinut cu succes teza sa de doctorat cu tema: „Mistica Sfântului Maxim Mărturisitorul”. În continuare s-a retras la o mănăstire pe unde trece Râul Negru.

(sursa: http://www.rts.rs/)

(traducere I.F., http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=12045)

Lasă un comentariu